Printati aceasta pagina

Proiecte derulate

PROIECTE DERULATE IN CADRUL CENTRULUI DIGINFO

 

Internationale

„European Grid Initiative: Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe - EGI-InSPIRE” (2010-2014), din cadrul programului cadru 7 al Uniunii Europene. EGI-InSPIRE reprezintă continuarea proiectului EGEE  şi reuneşte în acelaşi cadru ştiinţific prestigios cercetători şi specialişti din cadrul unor instituţii de renume din Europa şi din România.

Enabling Grids for E-science – EGEE, EGEE II si EGEE III (2004 – 2010) Proiectul, finanţat prin programul cadru european de cercetare FP7, reuneşte 140 de organizaţii reprezentând mediul academic şi de cercetare din peste 33 de ţări şi are ca obiectiv principal dezvoltarea şi operarea infrastructurii europene Grid, capabile să asigure utilizatorilor săi putere de procesare şi capacitate de stocare a datelor necesare pentru rezolvarea unor probleme ştiinţifice de mare complexitate, precum şi furnizarea de software specific, de servicii de training şi consultanţă tehnică pentru diverse domenii beneficiare (informatică, fizică, chimie, astronomie, meteorologie etc.). Obiectivul principal al proiectului l-a reprezentat exploatarea şi continuarea progreselor recente din domeniul tehnologiei Grid, în sprijinul creării unei infrastructuri extinse de servicii Grid, puse la dispoziţia oamenilor de ştiinţă din Europa în regim de producţie (24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână).


South-Eastern Europe Grid-enabled eInfrastructure Development - SEE-GRID I si II (2004-2008), care a avut ca obiectiv furnizarea acțiunilor de spijin specifice pentru a ajuta participarea statelor  din sud-estul Europei,  la inițiativa pan-Europeană și mondială Grid, stabilind o infrastructură operabilă pilot-Grid  și va oferi suport în domeniul de Cercetare și Dezvoltare Europeană (ERA). Inițiativa a fost coordonată de Rețeaua de Cercetare și Tehnologie din Grecia (GRNET), iar consorțiul proiectului a fost format din reprezentanți ai Inițiativelor Grid Naționale din Bulgaria (Institutul de Calcul Paralel al Academiei de științe din Bulgaria), România (Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI București), Turcia (Consiliul de Cercetare științifică și Tehnică), Ungaria (Institutul de Cercetări pentru Calculatoare și Automatică al Academiei de știinte din Ungaria), Albania (Institut de Informatică și Matematică Aplicată al Academiei de știinte), Bosnia-Hertegovina (Rețeaua pentru Educație și Cercetare BIHARNET), FRY Macedonia (Universitatea Sfinții Kiril și Metodiu din Skopje), Serbia-Muntenegru (Universitatea din Belgrad), Croația (Institutul Rudjer Boskovic - Universitatea din Zagreb), precum și de la Centrul European de Fizică Nucleară (CERN), care are rol de consiliere.

Nationale

„e-Cultural Highway – Crearea unei autostrazi culturale în România”. Proiectul finanțat prin Planul sectorial (2012-2014) a a vut ca obiectiv realizarea unui sistem integrat de aplicaţii şi servicii pentru promovarea instituţiilor culturale şi al obiectivelor turistice la nivel de localitate, judeţ, ţară pentru turiştii din propria ţară cât şi cei din UE. Membri Proiect: Responsabil proiect Conf.univ.dr. Agnes ERICH, Conf.univ.dr. Niculina VARGOLICI, Lect.univ.dr. Mihail DUMITRACHE, Lect.univ.dr. Cristina ALBU, Conf.univ.dr. Octavia PORUMBEANU, ing. Cristian CIORTAN, ing. Dragos DENA, Ec. Neculina STAN, Asist.c. Ionut CANDET

„SISTEM INTEGRAT PENTRU PROMOVAREA ŞI EVIDENŢIEREA MULTICULTURALITĂŢII ÎN SCOPUL DEZVOLTĂRII DURABILE A SPAŢIULUI RURAL - Digimulticult”. Proiectul finanțat prin Planul sectorial  (2011-2014) a avut ca obiectiv principal elaborarea unui sistem integrat utilizând metode şi tehnici multimedia pentru evidenţierea şi promovarea produselor culturale cu relevanţă la nivel european, punerea în valoare a potenţialului cultural rural, a culturii populare şi a tradiţiilor din zone rurale, prin studierea în particular a unor zone reprezentative, ca modele de multiculturalitate, în scopul dezvoltării durabile a spaţiului rural din aceste zone selectate.Membri proiect: Responsabil proiect Ing. Cristian CIORTAN, Conf.univ.dr. Niculina VARGOLICI, Conf.univ.dr. Agnes ERICH, Ing. Dragos DENA, Ec. Neculina STAN, Asist.c. Ionut CANDET.

Abordări inovative pentru evaluarea calităţii în e-learning – eLearnQ (2009-2011) - Prin proiect s-a propus cercetarea, elaborarea şi experimentarea unui sistem de modele, metode, procese, recomandări metodologice, soluţii software şi servicii inovative ce vor fi utilizate la evaluarea calităţii în mediile e-learning. Sistemul este  accesibil pe web sub forma unui portal interactiv de informaţii, resurse şi servicii on-line pentru o diversitate de utilizatori (studenţi, cadre didactice, instituţii de învăţământ superior care iniţiază/dezvoltă programe şi servicii de e-learning, cercetători şi specialişti interesaţi în domeniul evaluării calităţii e-learning).

Sisteme Elearning Adaptative utilizând Hărţi Conceptuale – SEArCH (2009-2011) - Scopul proiectului a fost crearea unui sistem elearning care să ofere un mediu atractiv de învăţare (prezentare şi testare a cunoştinţelor), astfel încât cursanţii să-şi dezvolte competenţe şi să-şi construiască activ cunoştinţele.  În acest context, proiectul ia în considerare particularităţile individului: cunoştinţe anterioare, stil de învăţare, nevoi şi motivaţie. Pe baza acestor atribute se dezvoltă un conţinut educaţional adaptativ, care pornind de la trăsăturile utilizatorilor, construieşte un model de învăţare particularizat, motivant şi eficient.

Sistem integrat de asistare pentru pacienții cu afectiuni neuromotorii severe”- ASISTSYS (2009-2011) - Proiectul a propus proiectarea și realizarea unui sistem electronic complex de asistare, care să permită supravegherea și comunicarea cu persoane care, din diferite motive, prezintă dezabilități neuromotorii majore și, fie nu pot comunica cu alte persoane în modurile uzuale, fie comunică cu mari dificultăți. Sistemul este realizat prin comunicații radio între pacient și un calculator principal dar și cu dispozitive simple portabile (tip PDA, smartphone, telefon mobil, radiotelefon sau cască radio).

Sistem integrat pentru digitizarea şi valorificarea patrimoniului cultural de documente – SIPADOC (2008-2010) - Scopul proiectului a fost de a construi o bibliotecă digitală interactivă, organizată pentru lucrul distribuit. Sistemul poate realiza comunicarea între fișiere cu formate digitale diferite în concordanță cu standardele UOML.  În timp ce se generează conținutul multimedia (UGC), cititorii pot să încarce, în platforma creată orice fel de resursă pentru a fi partajată, realizând astfel interacțiunea și comunicarea bibliotecă-utilizator. Tehnica de căutare full-text, detaliată la nivel de pagină, poate facilita căutarea într-un singur pas, sau chiar mai mult, integrarea perfectă tehnici de căutare pe o singură stație (one station searching) între diferite biblioteci/sisteme de operare (cross-library/cross-OS) precum și culegerea informațiilor din Internet.

Sistem complex, pe suport ngn, pentru teleasistență, la domiciliu, a persoanelor în vârstă – TELEASIS (2008-2010) - Proiectul TELEASIS a permis realizarea unui sistem care să asigure teleasistența persoanelor în vârstă, la domiciliul acestora, atât din punct de vedere medical cât și din punct de vedere social. Scopul realizării unui astfel de sistem a fost acela de a permite implementarea și dezvoltarea în România, a serviciilor de asistență medicală și socială a persoanelor în vârstă, la domiciliul acestora.

Sistem  integrat pentru supraveghere continuă în rețea inteligentă  e-Health a pacienților cu afecțiuni cardiologice – CARDIONET (2008-2010) - Proiectul CardioNET a realizat un sistem pilot de telecardiologie pentru înregistrarea și supravegherea continuă, la distanță a pacientilor cardiaci, integrați într-o rețea  inteligentă având la bază unitățile partenere. Sistemul  asigură interoperabilitatea și schimbul de informații între principalii actori ai sistemului de sănătate: pacient, medic de familie, policlinică, spital, casa de asigurări de sănătate.

Evaluarea calităţii şi performanţelor bibliotecilor on-line – Libeval (2008-2010) - Prin proiect s-a propus cercetarea, proiectarea, realizarea şi experimentarea unui sistem de metode şi soluţii software pentru rezolvarea problemelor legate de evaluarea calităţii şi performanţelor bibliotecilor on-line.Sistemul este accesibil pe web printr-un portal interactiv de informaţii, resurse (modele, metode, procese, software) şi servicii de evaluare pentru diferite tipuri de utilizatori (cetăţeni, comunităţi de utilizatori, specialişti, manageri etc.). Sistemul a fost realizat într-o arhitectură open source prin aplicarea conceptelor şi tehnologiilor informatice moderne (Apache, MySQL, PHP, modelarea utilizatorului şi a experienţei acestuia, interacţiunea om-calculator, anchete bazate pe web).

Sistem informațional de management a resurselor electronice digitale prin tehnologii grid – SINRED (2005-2008) - Obiectivul de bază al proiectului a constat în realizarea unui sistem naţional de management al resurselor digitale în ştiinţă şi tehnologie, bazat pe structuri GRID.

Soluţia ştiinţifică şi tehnică a proiectului prezintă două elemente inter-dependente:

-  regăsirea unui document pornind de la elementele de identificare bibliografică (titlu, autor, date de apariţie, număr standard, etc.)

-  regăsirea şi obţinerea documentului digital propriu-zis.

Noutatea proiectului a constat în încercarea de realizare a primului sistem naţional de management al resurselor digitale în ştiinţă şi tehnologie, bazat pe structuri GRID.


Pagina anterioară: Galerie Foto
Pagina următoare: Departamentul de stiinte administrative