Printati aceasta pagina

Proiecte in derulare

PROIECTE IN DERULARE

 

"Extinderea oportunităților de dezvoltare a competențelor studenților în activități de informare și documentare – EduFor Competence!" (2014-2015)

Universitatea POLITEHNICA din București, în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti, desfășoară, în perioada mai 2014 – octombrie 2015, proiectul „Extinderea oportunităților de dezvoltare a competențelor studenților în activități de informare și documentare – EduFor Competence!”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Obiectivul general vizează extinderea oportunităţilor de învăţare şi dezvoltare a culturii informaţionale digitale pentru 260 de studenţi prin activităţi de dezvoltare curriculară universitară şi îmbunătăţirea serviciilor de documentare ştiinţifică şi acces la acestea, în vederea asimilării de cunoştinţe şi deprinderi în folosirea eficientă şi eficace, în mod critic şi etic, a resurselor info-documentare.


Pagina anterioară: Membri DIGINFO
Pagina următoare: EduForCompetence