Printati aceasta pagina

Evaluare şi Diseminare

EVALUARE ȘI DISEMINARE

  • redactarea Raportului final al conferinței și a unui comunicat pentru comunitatea academică
  • publicarea Raportului final pe site-urile instituțiilor partenere
  • publicarea unor informări publice pentru presă pe site-ul de știri al UB si ale instituțiilor partenere
  • editarea unui volum al conferinței aflat în planul editorial al Universității din București pentru anul 2018 – Perspective europene în politicile publice din domeniul administrației și asistenței manageriale
  • follow-up pentru eveniment, proiectat  în acord cu prioritățile și propunerile instituțiilor partenere.