Printati aceasta pagina

Despre DigInfo

 

PREZENTARE

Centrul de cercetare  „Centrul de Cercetare pentru Informaţia Digitală - DIGINFO”, din cadrul Facultăţii de Litere, Universitatea din Bucureşti, este un nucleu de cercetare cu rol în susţinerea şi dezvoltarea cercetării fundamentale şi aplicate în domeniile Ştiinţelor Informării şi Comunicării, Informaticii Aplicate, Tehnologiilor Informaţiei şi Comunicării, teoriilor, tehnicilor şi practicilor informaţionale specifice Societăţii Informaţiei. De asemenea, centrul are şi rolul de a susţine formarea resursei umane la nivel universitar în domeniile enunţate.
Obiectivele de cercetare stabilita la nivelul centrului se subordonează direcţiilor de cercetare din aceste domenii la nivel naţional şi internaţional şi tin seama de cerinţele  pieţei specifice.

MISIUNE

Centrul de cercetare  „Centrul de Cercetare pentru Informaţia Digitală - DIGINFO”, are rol în susţinerea şi dezvoltarea cercetării fundamentale şi aplicate în domeniile Ştiinţelor Informării şi Comunicării, Informaticii Aplicate, Tehnologiilor Informaţiei şi Comunicării, teoriilor, tehnicilor şi practicilor informaţionale specifice Societăţii Informaţiei şi de a susţine formarea resursei umane la nivel universitar în domeniile enunţate.
Principalele obiective ale Centrului de cercetare „Centrul de Cercetare pentru Informaţia Digitală - DIGINFO  sunt:
• Cercetarea teoretică şi aplicativă în domeniul Stiinţelor Informării şi Comunicării;
• Cercetarea teoretică şi aplicativă în domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicării;
• Cercetarea teoretică şi aplicativă în domeniul Administraţiei Publice Electronice;
• Dezvoltarea de sisteme pentru managementul eContent;
• Dezvoltarea de produse şi servicii de informare şi documentare digitale;
• Dezvoltarea de sisteme de informare şi documentare pentru proiecte de informare specializată;
• Cercetare teoretică şi aplicativă în direcţia actualizării şi îmbunătăţirii  tematicii cursurilor şi seminariilor specifice domeniului de competenta a centrului.

DIRECTI CDI

Principalele direcții CDI ale Centrului de cercetare „Centrul de Cercetare pentru Informaţia Digitală - DIGINFO  sunt:
• Tehnologia informatiei si comunicatii;
• Stiintele Informarii si Comunicarii;
• Informatica Aplicata, Tehnologia Informatiei si Comunicarii;
• Biblioteci Digitale;
• Managementul continutului Digital.

VALORIFICARE

Realizarea unui site Grid disponibil pentru reteaua Grid EGEE si SEE-GRID
Studii de cercetare in domeniile: stiintei informarii si comunicarii, Tehnologiei informatiei