Printati aceasta pagina

Managementul informatiei si al documentelor - Cursuri

CURSURI


Instituţii şi organizaţii internaţionale

Legislaţie în Administraţia publică

Comunicare instituţională

Managementul  activităţilor de secretariat în administraţie publică

Teorii şi practici ale guvernării electronice

Structuri WEB

Managementul  proiectelor

Corespondenţă administrativă şi de afaceri

Legislaţie europeană pentru e-guvernare

Arhitecturi deschise de e-guvernare

Cultura şi identitate europeană

Securitatea cibernetică

Protecţia infrastructurilor critice

Servicii publice on-line în administraţie

Managementul resurselor umane

Managementul calităţii

Strategii europene pentru  societatea informaţională

Evaluarea sistemelor informatice în administraţie

Imaginea de marcă în administraţie

Practică de specialitate