Printati aceasta pagina

Mangementul informatiei si al documentelor

BIBLIOGRAFIE


1. Le gouvernement electronique. Concepts appliques en Roumanie. Doina BANCIU, Dan NICA, Editura Tehnică, Bucureşti 2005.

2. Metodologie şi proceduri pentru definirea obiectivelor şi priorităţilor strategice ale cercetării ştiinţifice şi dezvoltării naţionale pe perioada 2005-2010 – Panaite NICA, Doina BANCIU, Radu GHEORGHIU, Dan Marian GROSU, Şerban Paul AGACHI, Adrian CURAJ, Geomina ŢURLEA, Cătălin Constantin BĂLŢEI, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cecetării Ştiinţifice Universitare (UEFISCSU), Editura Economică, 2005.

3. e-Learning in Europe – Learning Europe – How have new media contributed to the development of higher education? – Ullrich DITTLER, Helge KAHLER, Michael KINDT, Christine SCHWARZ (Eds.), Waxmann Munster, Berlin 2005.

4. e-Taxe prin InfoChioşc – Plata taxelor şi impozitelor prin sisteme electronice , Doina BANCIU, Editura Tehnică, Bucureşti 2002.

5. Societatea Informaţională, Societatea Cunoaşterii – Concepte, soluţii şi strategii pentru România , Coordonator Acad. Florin Gh. FILIP, Academia Română – Secţia de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei, Centrul pentru Cercetări Avansate în Învăţarea Automată, Prelucrarea Limbajului Natural şi Modelare Conceptuală, Academia Română, Bucureşti, decemrie 2001.

6. Administraţia Publică, Consilierul şi Cetăţeanul, Constantin OPREAN, Ioan SANTAI , Nicola IORDAN, Mihai BALTADOR, Iosif MOLDOVAN, Gheorghe TULUC, Centrul Teritorial de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală, Sibiu 2001.

7. Cartea Electronică, Academia Română – Secţia de Ştiinţa Tehnologiei şi Informaţiei; ICI – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică; Doina BANCIU – Coordonator, Editura AGER, 2001.

8. Administraţia Publică Locală din România , Corneliu MANDA, Cezar Corneliu MANDA, Editura LUMINA LEX, Bucureşti 1999.

9. Administraţia publică şi cetăţeanul: autorităţi, servicii, informaţie publică , Doina BANCIU, Corneliu MANDA, Cezar Corneliu MANDA, Editura Tehnică, Bucureşti 1997.

10. Digital Culture and Informing the Citizen – First Step in Reshaping the Economy - e-Romania Concept , Doina BANCIU, Global Forum, Bucure ş ti, 19 – 20 Octombrie 2009.

11. e-Romania – structura informaţională pentru procesul de guvernare, Doina BANCIU, 2009 Conferinţa IDG România „e-Government – perspective şi necesităţi”, Ediţia a II-a, Bucureşti, 30 Septembrie 2009.

12. „e-Romania” from concept to implementation , Doina BANCIU, 2009 IEEE International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing. Workshop on Digital Libraries, e-Content Mangement and e-Learning, Cluj-Napoca, 2009, ACAM Scientific Journal.

13. e-Romania – A Web Gateway for Citizens’ Information, Doina BANCIU, Studies in Informatics and Control, vol. 18, nr. 3, septembrie 2009, pag. 205 – 210.

14. Info-chioşc: prima punere în practică a conceptului de e-government, Doina BANCIU., PC World, 2002, nr. 5, pag. 66-67.

15. Strategia de realizare a unui sistem de informare în administraţie, Doina BANCIU, Corneliu MANDA, Tribuna Economică, Economie şi Administraţie Locală, 1996, nr.7, pag. 3-5.


Pagina anterioară: Managementul informatiei si al documentelor - Cursuri
Pagina următoare: eLearning