Omite cursuri disponibile

Cursuri disponibile

Managementul Informaţiei şi al Documentelor își propune asigurarea calificărilor în activităţile specifice guvernării bazate pe noile tehnologii. Acestea se referă la domeniul livrărilor de servicii electronice, al utilizării tehnologiei informaţiei și comunicaţiilor în operaţiuni guvernamentale în relaţiile interne ale instituţiilor, cu alte organisme guvernamentale internaţionale, cât și în relaţiile cu mediul de afaceri intern și extern.

Masteratul promovează studierea sectorului public administrativ și procesele generale manageriale prin prisma utilizării noilor tehnologii și a orientării către cetăţean. Permite studenţilor dezvoltarea competenţelor profesionale avansate în domeniile e-administraţie, e-servicii și se adresează absolvenţilor studiilor de licenţă din domeniile: administraţie publică, asistenţă managerială și secretariat, comunicare și relaţii publice și tuturor acelora cu potenţial în asumarea responsabilităţilor suplimentare de leadership.

Masteratul pregătește specialiști pentru instituţiile sectorului public (administraţia publică centrală și locală), agenţii, instituţii administrative europene. Posibile trasee în carieră: desfășurarea activității în structuri ale administrației publice locale și centrale, românești și europene; activarea în sectorul public: transport, sănătate publică, dezvoltare urbană, politici de mediu, educație etc.; pregătirea aplicațiilor pentru obținerea finanțărilor din fonduri europene.

Cursul se adresează studenților Departamentului de Științe Administrative din cadrul Facultății de Litere precum și specialiștilor care lucrează în domeniu.

Sunt prezentate noțiunile de bază ale limbajului HTML și inițierea în tehnica realizarii unei pagini web.

Cursul urmărește o abordare simplă și sistematizată a limbajului specific Internetului, HTML și tehnicilor uzuale de creare a unui site web.

Servicii publice online în administrație


Omite ştiri site

Ştiri site

(Nicio ştire n-a fost postată încă)